pozitivitás címkéhez tartozó bejegyzések

Miben vagyok király? Elgondolkodtál már azon, hogy miért ciki bevallani az értékeidet?

 

Számtalan cikkben, könyvben olvashattad már, hogy milyen fontos, hogy mi szülők, jó példával járjunk a gyermekeink előtt. Minden írásomban, előadásomon, személyes és skype-konzultációimon hangsúlyozom, hogy a gyermek mintakövető. Ő akkor is másol, ha mi szülők megengedők vagyunk magunkkal szemben.

Bővebben…